Inlämningsuppgift 2

Deadline 4 april 2024 23.59

Inlämning av handlingsplan
Skapa handlingsplan med tydliga steg för hur du ska ta din idé till verklighet. Handlingsplanen ska grundas på de ämnen och delar som behandlas under kursens gång och behövs för att din idé ska bli ett tillväxtföretag.

Formalia
Inlämningen ska vara skriven på svenska eller engelska. 
Max 750 ord.
Data: De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut ska så långt som möjligt
vara externt validerade.
Logik: Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som till exempel val av affärsmodell och användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både
teoriers tillämplighet och källor till information.
Framställning: Framställ handlingsplanen på ett tydligt och övertygande sätt.

De områden som är obligatoriska att behandla är:

  • Tidsplan
  • Vision
  • Finansiering
  • Riskanalys
  • Genomförandeplan
 

Tänk på att samtliga punkter ska förklaras konkret och ingående. Vissa punkter kan förekomma på andra slides i det inlämnade pitch decket, då ska dessa inte upprepas i tillägget.

Inlämningarna är obligatoriska och betygsgrundande. Det vill säga du får betyg (G eller U) på inlämningarna och skriftlig feedback.

Sista datum för inlämning är den 4:e mars 2024 inlämning sker via mejl till utbildning@venturecup.se och skickas som ett textdokument i pdf-format.

Övriga frågor? Mejla: