Course

Affärsplanering för tillväxtföretag

The perfect course for future entrepreneurs

The lectures and digital workshops in “Affärsplanering för tillväxtföretag” will still be held in Swedish. Venture Cup are looking into the possibilities of perhaps changing the language to English in the future.

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan Venture Cup, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. 
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet. Venture Cups roll i kursen är att ansvara för upplägget, hitta och boka intressanta föreläsare. Alla föreläsare på kursen är personer från vårt professionella nätverk som är experter inom just det område av affärsutveckling som de föreläser om.

Alla våra föreläsningar är också öppna för allmänheten, dvs. du behöver inte vara inskriven på kursen eller ta högskolepoängen för att delta i våra workshops och föreläsningar. Du behöver heller inte gå hela kursen utan är välkommen att delta på de föreläsningar och workshops som passar just dig.

Kursens utformning

Genom en rad spännande föreläsningar och workshops behandlar vi de viktigaste delarna inom affärsplanering såsom varumärke, patent, lönsamhet, redovisning, finansiering, försäljning och mycket mer! Kursen bedrivs på kvällstid med en workshop/föreläsningar i veckan. Kurstillfällena sker främst på tisdagar kl 18:00-19:30

Examination sker genom en skriftlig inlämning samt uppfyllande av närvarokravet. För ytterligare information se studieanvining nedan.

Föreläsare från näringslivet

Alla föreläsningar hålls av experter från näringslivet som erbjuder sin kompetens helt ideellt och utvärderas med imponerande resultat varje år.

Du får bl.a. träffa specialister, jurister, entreprenörer och personer med en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet. Varje ämne behandlas av en expert inom just detta område.

Övrigt kursmaterial

Inför varje kurstillfälle rekommenderar vi att ni läst i kursboken Affärsplanering: en handbok för nya tillväxtföretag, dock är kursboken inte obligatorisk men ett bra komplement till kurstillfällena. Ett tips är också att lyssna på podavsnitt från Venture Cups podcast som är utnämnd till Sveriges största entreprenörspodcast av Entreprenör 24 och berör olika delar av affärsplanering. Den finner du under fliken utbildning.

Övriga frågor? Mejla: