FINALISTER - INNOVATIONSKRAFT

Möt finalisterna i vårens omgång av Innovationskraft Syd och Väst 2022.

Nyfiken på bolagen? Scrolla nedåt och läs mer!

REGION VÄST

Adsorbis biobaserade plattor räddar konstverk

Adsorbi tillverkar och säljer biobaserade plattor till museum och arkivför att hjälpa dembevara konstverk. Adsorbis plattorfångar upp skadliga luftföroreningar ochkan enkeltförvaras tillsammans med konstverk.De är designade med museums brist på tid och resurser iåtanke ochhar en livslängd på flera år

Sensorn som eliminerar faran med bakterier i dricksvatten

Väntetider som utsätter samhället för risker när vi konsumerar något så kritiskt som vatten ska inte behöva vara en realitet år 2022. Med vår sensor upptäcks bakteriella kontaminationer i realtid, det sparar både liv och pengar och möjliggör en ny generation av smart vattenanvändning.

Norgald ger beslutsfattare verktyg för att säkra kritisk infrastruktur mot cyberattacker

En cyberattack mot elnätet kan orsaka strömavbrott, att känslig data läcks och att viktiga komponenter förstörs. Elvira är ett verktyg som möjliggör strategiskt arbete för att förstå hur komponenter kan utnyttjas i en attack, vilka komponenter som är kritiska och identifierar sårbarheter samt hur dessa kan åtgärdas för att förebygga en attack.

Parametric Solutions – AI-genererad arkitektur för bättre beslut i tidiga skeden

Parametric Solutions utvecklar en plattform för snabbare processer inom arkitektur och industriellt byggande. Med hjälp av AI och algoritmer skapas och utvärderas hundratal byggnader och designkoncept inom loppet av minuter. Detta för att underlätta beslutsfattning i planeringsprocesserna, minska riskerna och i slutändan skapa bättre och mer hållbara städer.

Water-less concentrates to ditch single-use packaging

Superkons provide water-less powder concentrates for all your home & body essentials to eliminate single-use plastics for consumers. It’s the first company to launch a complete range of products with probiotics and upcycled fragrances. When one’s empty, simply refill it in our long-lasting reusable aluminum or glass bottles .Our ”powder to liquid” formula is ready to make your cleaning less wasteful, more sustainable, and more convenient.

REGION SYD

A screening tool for early detection of Alzheimer’s disease; paving the way for future diagnostics

ADix had developed a novel screening tool for early detection of Alzheimer’s disease. Our cost-efficient method uses machine learning-based analyses to detect digital biomarkers and gives result in 5 minutes, using your own smartphone. ADix is non-invasive, scalable and will reduce the costly and time-consuming diagnostic procedures.

Angry Camel is pioneering the protein shift offering the first organic and sustainable chickpea protein isolate with unique properties to revolutionize the plant-based innovation in from egg replacement to dairy/meat alternative and beyond

Angry Camel develops an innovative technical process to extract high purity and high functional organic protein from European chickpea by-products. The resulted product would have a variety of applications range from protein enhance food, dairy and cheese alternative, and egg replacement. Thanks to the chickpea protein unique properties.

We are building the future of clinical trial recruitment

Eirly helps clinical researchers find qualified and motivated participants and keep them engaged throughout their studies so that no-life saving medicine is delayed.

Bringing an innovative blood glucose monitoring method to people all over the world

Improving the lives of hundreds of millions of diabetics by giving them a quick, accurate, pain-free, convenient way to test their blood glucose levels wherever they are, without putting billions of one time use items in the trash every day.

 Pharmista utvecklar ett återanvändbart graviditetstest som både tillgodoser kundens och miljöns behov på ett bättre sätt än dagens tester

Pharmista Technologies vill revolutionera graviditetstestmarknaden genom att utveckla ett återanvändbart graviditetstest. Detta kommer att bidra till att minska kvinnors utgifter på deras reproduktiva hälsa, öka bekvämlighetsnivåerna samt minska användningen av engångsplastprodukter.

SpeakSum – better meetings for all. #SpeakSumMore

SpeakSum är en webbapp som mäter mötesdeltagares taltid och ger en grafisk presentation av mötet. Detta ger unika insikter så som aktivitet över tid, och genererar objektiva data som kan analyseras för att förbättra möteskvalitet och möjliggöra inklusion och jämlik representation.

The idea that allows immunotherapy effectively treat brain tumor in the central nervous system

A product that locally modifies the brain protumor environment to be favorable for responding to immunotherapy, this allowing brain cancer cells detection and drastically reducing side effects. Our product would be sold to companies developing immunotherapies.