Hur du skapar din perfekta pitch deck!

1. INTRODUKTION
Börja ditt pitch deck med en kort introduktion om vilka ni är, en beskrivning av ert bolag eller dig själv samt presentera syftet med er pitch. Exempelvis definiera er vision och-/eller ert mål för att sedan kunna knyta an till ert syfte och problemformulering. Det är viktigt att du tänker igenom vem pitchen vänder sig till och hur den tilltalar den tilltänkta mottagaren. Tänk också på att introduktionen ska fånga mottagarens intresse så att den vill fortsätta läsa.

2. PROBLEMFORMULERING
Definiera problemet eller behovet som ni har för avsikt att lösa. Vem eller vilka har problemet och i vilken utsträckning? Hur stort är det? Vad har ni utgått ifrån, exempelvis marknadsundersökningar eller intervjuer? Tänk på att utgå från trovärdiga källor för att kunna motivera problemets validitet. Tänk på att problemformuleringen är den mest centrala punkten i ditt pitch deck och att formulera den väl, men tänk på vem din mottagare är.

3. LÖSNING
Beskriv lösningen och värdet det skapar för din målgrupp. Finns det fler som vinner på detta än enbart den tilltänkta målgruppen, exempelvis ur ett hållbarhetsperspektiv?

4. PRODUKT/TJÄNST
Här har du möjlighet att visa din produkt eller tjänst, exempelvis i form av en sketch eller prototyp. Om det finns funktioner är det bra att demonstrera de mest relevanta här på ett övergripande sätt då ett pitch deck är en mer kortfattad och säljande presentation av din affärsidé.

5. VERIFIKATION
Förklara vilka belägg du har för att konstatera att du löser ditt beskrivna problem. I detta kapitel kan du med fördel beskriva om din målgrupp eller kund fått testa din produkt eller tjänst och om du sedan använt dig av feedbacken för att ytterligare utveckla din affärsidé.

6. TEAM
Beskriv teamet bakom din idé, vilka roller som finns och vem som gör vad. Berätta varför era kompetenser är rätt för att bygga ett skalbart och framgångsrikt bolag. Frågor ni kan ställa er är följande: Är ert team väl sammansatt? Det vill säga har ni en bra blandning av kompetenser? Kompletterar ni varandra?

7. MARKNAD
Hur ser marknaden ut för er produkt/tjänst och hur stor är den? (ange gärna i SEK). Vilken marknad planerar ni att verka i och varför? Hur stor andel av har din affärsidé potential att ta? Om det inte redan finns en befintlig marknad bör du uppskatta hur stor den kan bli. Har ditt erbjudande potential att växa på fler marknader? Motivera.

8. KONKURRENTER
Redogör för andra aktörer på marknaden och på vilket sätt ditt erbjudande differentierar sig från de andra. Konkurrenter kan vara i form av direkta konkurrenter men även indirekta som exempelvis substitut. Är det en ny marknad kan det vara bra att beskriva hur de potentiella kunderna löser sitt problem idag. En fördel är att beskriva hur stora marknadsandelar konkurrenterna har samt vilka andelar du har för avsikt att ta.

9. AFFÄRSMODELL
Visa hur ditt bolag skall göra för att tjäna pengar. Hur är affärsmodellen utformad, exempelvis genom reklamfinansiering, prenumeration, direkt köp etc. Hur kommer kunderna betala för erbjudandet? Är kunden även användaren eller är kunden någon annan? Beskriv sambandet mellan dem. Koppla er affärsmodell till er budget.

10. BUDGET OCH FINANSIERING
Beskriv bolagets budget och kapitalbehov exempelvis om behövs det stora investeringar i början och hur det skall finansieras. Hur mycket behöver ni sälja för att nå ”break even” (gå plus minus noll) och hur hanterar ni likviditeten tills dess, alltså er förmåga att exempelvis betala löner och leverantörer direkt. Är ert pitch deck avsett för investerare är denna del central. Därmed är det viktigt att presentera (gärna muntligt) hur mycket kapital ni söker, vad ni planerar att använda pengarna till samt vad investeraren har för möjlighet till avkastning.

11. KONTAKTUPPGIFTER
Till sist ska du ange dina kontaktuppgifter.

Vi önskar dig stort lycka till med att skapa ditt pitch deck och hoppas denna guide varit till hjälp! För mer inspiration, kika på vårt test case Venture Ice Cup nedan för att se hur ett pitch deck kan se ut.