Inlämningsuppgift 1

Deadline VT24, TBA April 23.59

Kursens inlämningsuppgifter följer Venture Cups tävlingsprocess som är framtagen för att hjälpa entreprenörer att gå från idé till ett genomtänkt affärskoncept. Då inlämningsuppgiften är baserad på Venture Cups process lämnar du in din inlämningsuppgift genom Venture Cups tävlingsverktyg. Förhoppningen är att du som valt kursen vill starta företag med din idé och du får som kursdeltagare tillgång till de tjänster som Venture Cup erbjuder i form av skriftlig feedback. Om du inte har en idé som du planerar att starta företag kring så rekommenderar vi dig att välja en idé för inlämningsuppgifterna som du kan tänka dig att starta i framtiden.

 

Betyg
Du erhåller betyget G eller U på dina inlämningar. Vid U observera din feedback samt följ guiden inför nästkommande inlämning.

Du ska tydligt beskriva din affärsidé, vilket skall göras i Venture Cups STARTUP-tävling. Information om hur du skapar ditt tävlingsbidrag samt vilka delar som bör finnas med hittar du i rullistan Tävla – Tävlingar- STARTUP

Formalia
Inlämningarna skall vara skrivna på svenska eller engelska. Tänk på att du max får använda 1500 ord, 1 minut video och 3 bilder sammanlagt på plattformen. Förutom att beskriva affärsidén ska den också presenteras på ett professionellt sätt i text och design.

Data
De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut skall så långt som möjligt vara externt validerade, vilket presenteras i avsnittet “referenser” om det inte framgår på i tävlingsbidraget.

Logik
Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som t ex val av affärsmodell och användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både teoriers tillämplighet och källor till information.

Framställning
Framställ affärsidén på ett tydligt och övertygande sätt. Inlämningen ska innehålla en beskrivning av affärsidén men även en beskrivning av hur arbetet ska genomföras. Vid inlämning kan du välja vilka delar av din idé som ska vara dolda respektive synas. Tänk på att det är bra att ha en balans runt detta då du har chans att få mer feedback och därmed hjälp att ta din idé vidare om fler kan se din information.

Det är upp till dig/ditt team att själva avgöra vad som är viktigast att lyfta fram med er idé under respektive rubrik. För att försäkra dig om att bidraget uppfyller Venture Cups krav, läs även igenom reglerna innan du börjar skriva.

Övriga frågor? maila