Här är vinnarna i IDEA 2022 som tillsammans utgör den nationella Topp20 listan 2022.


Här är vinnarna i IDEA 2022 som tillsammans utgör den nationella Topp20 listan 2022.

Region Öst

ADDEL

ADDEL har en idé för att förenkla etableringen av laddstolpar för elbilar i städer genom en standardiserad produkt som marknadens aktörer kan samlas kring.

Läs mer om alla vinnarna i Region Öst

LEXFLIX

Lexflix är en digital plattform som syftar till att koppla samman studenter och handledare baserat på faktorer såsom ämne och pris.

Läs mer om alla vinnarna i Region Öst

HP-APPEN

Idéen är att göra en interaktiv studieplattform för inträdesprov till universitetet. 

Läs mer om alla vinnarna i Region Öst

HEJFIN

Hejfin tillhandahåller en pålitlig app för finansiell utbildning på engelska för kvinnliga/icke-binära personer.

Läs mer om alla vinnarna i Region Öst

ALIÉ MOISTURE

Alié Moisture är europas första hårvårdsmärke specialiserat inom texturerat hår.

Läs mer om alla vinnarna i Region Öst

Region Syd

EYETALK HEALTH

Eyetalk Health är en digital hälsolösning som hjälper psykoterapeuter att genomföra EMDR-terapi.

Läs mer om alla vinnarna i Region Syd

NEPRI

Nepri utvecklar mikrofluidiska chip som möjliggör att hitta och kartlägga skadliga mikrober direkt nere i jorden.

Läs mer om alla vinnarna i Region Syd

SWASHOO

Swashoo kombinerar tech med certifierade förare i syfte att förenkla fordonsunderhåll och förflyttning för företag.

Läs mer om alla vinnarna i Region Syd

MARAMA

Marama är ett proteinrikt energiskott som hjälper till att fylla världens näringsbrist. 

Läs mer om alla vinnarna i Region Syd

MYCOVATIVE

Mycovative vill producera ett plastfritt läder med likstående kvalité som vanligt och syntetiskt läder, fast gjort på bioavfall.

Läs mer om alla vinnarna i Region Syd

Region Nord

GEOGRAFISK INTELLIGENS MED ÖPPNA DATA

Geografisk Intelligens vill använda öppna geodata i kombination med artificiell intelligens för att lösa problem med spatial samhällsplanering.

Läs mer om alla vinnarna i Region Nord

PHYCO

Genom att använda mikroalger för att rena avloppsvatten skapar de ett utsläpps negativt alternativ till nuvarande gödsel.

Läs mer om alla vinnarna i Region Nord

LOVE YOU

Idéen bakom Love You är en app med kurser som kan göras på egen hand eller tillsammans som par.

Läs mer om alla vinnarna i Region Nord

TELE-HÄLSOVÅRDSSYSTEM

Idén är att skapa en telefonkioskliknande station där användaren kan konsultera onlineläkaren och göra vissa medicinska kontroller för att få en korrekt och snabb diagnos.

Läs mer om alla vinnarna i Region Nord

MITTHEM

MittHem skall vara en förmedlare i bostadsmarknaden.

Läs mer om alla vinnarna i Region Nord

Region Väst

VALYS

Valys har patenterat en sensor som hjälper vatten- och avloppsverk att identifiera och eliminera oönskade partiklar i dricksvattnet.

Läs mer om alla vinnarna i Region Väst

INOCULE

Inocules idé minskar avfall från mejeri industrin samtidigt som vi skapar ett ämne som idag är dyrt resurskrävande att framställningen.

Läs mer om alla vinnarna i Region Väst

iTRACK READING

Med hjälp av eye-tracking arbetar iTrack Reading med att möjliggöra eneye-to-speech applikation, så att det användaren läser, hör den i realtid. 

Läs mer om alla vinnarna i Region Väst

SEATOTREE TÅNGGÖDSEL

SeaToTree erbjuder trädgårdsälskare ett biodynamiskt gödsel för att ersätta det miljöskadliga konstgödslet.

Läs mer om alla vinnarna i Region Väst

ANYO LABS

ANYO Labs har utvecklat ett revolutionerande maskinlärnings-verktyg för extremt snabb och träffsäker läkemedelsutveckling.

Läs mer om alla vinnarna i Region Väst