SLU:s Innovation Award

Nu är SLU:s Innovation Award öppen!

SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer

Arbetar eller studerar du på SLU:s Campus Umeå och har en idé med potential att förändra den gröna näringen? Då är du välkommen att söka innovationspriset på 50.000 kronor.

Den gröna näringen står inför en av sina största utmaningar någonsin. Det krävs stora förändringar och utveckling inom inte minst skogs- och jordbruk. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå är världsledande inom skog och forskningen kring livsmedelsproduktion för norrländska förhållanden. Vi tror att många av de lösningar som behövs för att uppnå FNs globala mål finns vid SLU i Umeå.

Priset delas ut med syftet att bidra till en innovationsfrämjande kultur som möjliggör att mer av universitetets samlade kunskap omsätts som nyttiggörande innovationer i samhället.

Har du en idé om en ny produkt, tjänst eller metod som kan bidra till en hållbar utveckling? Sök SLU Umeå och Sparbanksstiftelsen Norrlands pris för hållbara innovationer och vinn upp till 50.000 kr!

Tävlingen öppnar 2:a maj och pågår fram till den 6:e september 2023.

Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU / Mårten Svensson