Här är vinnarna i Venture Cups Sverigefinal 2015!

Efter Sverigefinalen kan vi nu presentera vinnarna av Venture Cup 2015! Totalvinnaren blev Aqua Robur, som belönades med totalt 150 000 kronor och konsulttjänster från McKinsey & Company. Kategorivinnarna blev FixCandle, Ortrud Medical och Workaround som belönades med 20 000 kronor vardera och mentorskap från SEB under ett år. Stort grattis till alla vinnare!

vinnare_aquarobur_hemsidan2

Aqua Robur
Pablo Bárdossy, Liisa Karttunen & Niklas Johansson
20% av det dricksvatten som produceras når aldrig konsumenten. För att minska detta enorma slöseri görs investeringar i mätsystem i ledningarna. Ett hinder för denna utveckling är bristen på strömförsörjning till mätenheterna. Idag används dyra anslutningar till elnätet eller otillräckliga batterier. Aqua Roburs enhet Aqua Pro SiteTM är en kostnadseffektiv turbin som installeras i ledningarna och producerar el till mätutrustning och möjliggör minskat läckage.

JURYNS MOTIVERING: Med en hög trovärdighet och stark tillväxtpotential har denna idé kommit långt och bevisat för juryn att man kan växa ytterligare. Presentationen var bra och juryn var enig om att detta var det mest trovärdiga bidraget.

vinnare_fixcandle_hemsidan

FixCandle
Lena Dyfverman & Eddie Dyfverman
FixCandle löser elegant och effektivt problemet med ostadiga ljus i stakar och ljushållare. Med ett unikt ljusfix fixeras ljuset i ljushållare eller på brandtålig, fri yta. Vi har tagit fram en enkel, miljövänlig produkt som löser ett gammalt problem samtidigt som vi bryter ny mark med en produktinnovation som dessutom skapar ett helt nytt sätt att inreda med stearinljus. En inredares dröm, helt enkelt.

JURYNS MOTIVERING: Denna enkla lösning fastnade juryn för. Och med ett starkt team som visar på ett säljfokus utan dess like ser juryn att denna lysande idé snart är ute på marknaden och i var mans hem. 

vinnare_ortrudmedical_hemsidan4

Ortrud Medical
Jonathan Ilicki, Caroline Dahl & Patrik Nilsson
Att sticka patienter är den vanligaste invasiva åtgärden i vården. Trots det misslyckas över 6 miljoner stick årligen i Sverige. Ortrud Medical utvecklar ett stasband som förbättrar förutsättningarna vid stick. Genom att minska antalet misslyckade stick kommer vår SmartStas att leda till färre smärtsamma omstick för patienten, tidsbesparingar för sjukvården och kostnadsbesparingar för samhället.

JURYNS MOTIVERING: Teamet har identifierat ett tydligt behov på marknaden och kan med sin innovativa lösning spara både tid, möda och pengar för tusentals människor. Med sin höga kompetens och välarbetade affärsplan inger de stor trovärdighet vilket gör att juryn är övertygad om att de kommer skapa stor samhällsnytta.

vinnare_workaround_hemsidan3

Workaround
Andreas Broryd, Rikard Hegelund, Carl Emmoth, Alex Kerber & Rebecka Carlsson
Gör hela stan till ditt kontor med ett par enkla klick. Workaround är sajten där du smidigt bokar plats i någon av våra fantastiska, kreativa lokaler och bara betalar för den tid du använder. Enkelt, lönsamt och flexibelt för dig som kund samtidigt som du är med och bidrar till bättre resursutnyttjande och en mer hållbar urban miljö när du hyr tomma platser på befintliga kontor.

JURYNS MOTIVERING: Med en tydlig affärsmodell för en idé som ligger i tiden och dessutom är skalbar kommer man långt. När teamet dessutom är positivt, drivet och löser ett dagligt problem genom effektivt resursutnyttjande är succén given. Priset går därför till den här framsynta idén inom ”sharing-ekonomin”.