Vinnare i Venture Cup hösten 2015

Efter regionfinaler i Luleå, Lund, Stockholm och Göteborg kan vi nu presentera vinnarna av Venture Cup våren 2015! Totalvinnarna i våra fyra regioner blev BuildSafe, Orbita Line, Hampahus och SustainaLube, som alla tog hem 100 000 kronor. Kategorivinnarna blev belönade med 20 000 kronor vardera. I nästa steg har alla vinnare chans att kvala in sig till Venture Cups Sverigefinal i Göteborg den 9 juni 2016. Stort grattis till alla vinnare och lycka till fortsättningsvis i tävlingen!

Region Öst

Vinnare Venture Cup Buildsafe

BuildSafe
Deniss Karavajev, Johan Brunedal, Leo Sydow, Viktor Broberg & Samuel JaegerTeamet har koppling till Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan & Uppsala universitet
BuildSafes digitala lösning bidrar till att lösa byggbranschens största problem: säkerheten. Vi hjälper byggbolag att öka
kvaliteten och säkerheten i sina projekt – samtidigt som de sparar både tid och pengar. BuildSafe gör säkerhet till en konkurrensfördel i byggbranschen.

JURYNS MOTIVERING: Vinnaren påvisar att de har en lösning på ett reellt problem. De har skapat ett starkt team med hög trovärdighet och har potential för global expansion. De erbjuder ett viktigt tillskott av innovation när de vänder sig mot att lösa ett enormt samhällsproblem och förbättra säkerheten på en hel marknad. 

Vinnare Venture Cup Boxgard

Boxgard
Ted Scheiman, Daniel Bromberg
, Alina Morariu & Viktor Jondal. Teamet har koppling till Stockholms universitet & Lunds universitet
Boxgard är en smidig magasineringstjänst för storstäder med upphämtning och lämning. Förvaring kan enkelt beställas online och kunden betalar bara för utrymmet som faktiskt nyttjas. Den bakomliggande plattformen är helt logistikbaserad och integrerad med partners för att uppnå skal och kost-fördelar samt bästa möjliga kundleverans.

Vinnare Venture Cup Boardie

Boardie
Niclas Stjernberg & Erik Englund. Teamet har koppling till Uppsala universitet.
Boardie är ett bredare och mer ergonomiskt ankarliftsäte, som fördelar kraften som för liftanvändaren uppför backen jämnare över utsatta kroppsdelar och ger därmed en bekvämare ankarliftsfärd för alla typer av utförsåkare. Den monteras enkelt över nuvarande sittbygel likt ett skal för att utnyttja befintliga ankarliftsystem till fullo. En skämtsam liknelse är ”iPhone-skalet för ankarliftar”. Ankarliften har i stort sett inte förändrats sedan den uppfanns 1934 – förrän nu.

Vinnare Venture Cup Forsnetics

Forsnetics
José Pérez-Loya, Johan Abrahamsson & Urban Lundin. Teamet har koppling till Uppsala universitet.
Forsnetics har utvecklat en industriell komponent för vattenkraft. Den utnyttjar magnetiska fält för att bära generatorernas vikt, vilket minskarfriktionsförlusterna med upp till 80%. Samtidigt ökar tillförlitligheten i stationen avsevärt, vilket sparar pengar genom att förhindra nedtid på grund av oväntade fel.


Region Väst

Vinnare Venture Cup Orbita Line

Orbita Line
Kirill Blazhko
Orbita Line is a massive smart mobility bus service for small cities. It is a life-changer for low- and medium-income families, because it is cheap and does not require any subsidies from the city budget. Any city can become a smart city for free.

JURYNS MOTIVERING: Det är vanligtvis ett tufft och utmanande uppdrag för juryn att välja en vinnare bland alla högkvalitativa och spännande nominerade team, så var fallet även denna gång. Detta team utmärkte sig dock i mängden och konkurrerar modigt bort sina medtävlande genom att ta sig an en större och snabbare marknad, samt att matcha lösningen med ett team som på ett effektivt sätt anpassar sig till dess föränderliga behov.

Vinnare Venture Cup Cetect

Cetect
Evelina Wängberg & Joakim Olsson
Bioetanol är ett flytande, icke-fossilt bränsle som kan ersätta eller komplettera bensin och diesel som drivmedel. I framställningsprocessen används jäst, vilket är den begränsande faktorn i etanolproduktion då jäst är en levande mikroorganism som i hög grad påverkas av yttre faktorer. Cetects erbjudande möjliggör användning av en jäst som är starkare och därmed mer tålig mot de stressfaktorer jästcellerna utsätts för under bioetanolframställning.

Vinnare Venture Cup Epishine

Epishine
Jonas Karles, Emma Woxlin
Epishine erbjuder semitransparenta organiska solceller tryckta på PET-plast vilket gör att tillverkningskostnaden blir upp till tio gånger lägre jämfört med dagens solceller. Solcellerna innehåller inga metaller och energiåterbetalningstiden är endast en vecka. Vår första marknad är glasfasader där solcellerna både minskar värmeinstrålningen och genererar lokalt producerad el för kylsystemet.

Vinnare Venture Cup Swey

Swey
Patrik Gargolinski, Amir Khodajari, Magnus Sandin & Richard Skärby
Vi ville helt enkelt veta varför ett så pass förekommande inslag i våra liv som att besöka en nattklubb kunde resultera i en så mödosam process av att finna ”rätt plats vid rätt tillfälle”. Stämningen på klubbar är ständigt föränderliga och oftast gäller det att på måfå pricka rätt för att optimera en utekväll. På så vis uppkom idén om att i realtid låta allmänheten uppmärksamma sin omgivning om hur kvällen ter sig på en specifik plats.


Region Syd

Vinnare Venture Cup HampahusAB

Hampahus
Naib Woldemariam, Remi Loren, Henri Puttonen, Ying Xue, Henrik Jacobsson & Herman Truedsson
Nyckelfärdiga modulhus med hampabetong.

JURYNS MOTIVERING: Med en tydlig strategi lyckas detta hungriga gäng skapa nytänkande inom branschen. Genom att utmana det traditionella bidrar de med sin produkt till en bättre miljö.

Vinnare Venture Cup AktivSvenska

Aktiv Svenska
Patrik Appelquist, Christer Betinger, Lena Tidblom, Caroline Schough, Jonas Lidén & Anders Lidén
Vi ämnar utveckla ett heltäckande datorspel ”för inlärning av kunskap” som följer Skolverkets läroplan för SFI och bygger på dagens modernaste pedagogik, inlärningsmetod samt den modernaste forskningen inom ”serious games in education” och ”gamification”. Vi är övertygade om att vi kan effektivisera dagens SFI med ca 20%. Det skulle innebära en årlig besparing på över 600 miljoner skattekronor år 2020.

Vinnare Venture Cup Innovational Movement

Innovational Movement
Gustav Karlström, Mathias Berg, Johannes Gustafsson, Simon Skoogh & Oscar Duse
PuzzleBed är en revolutionerande säng som utan fysisk belastning på varken vårdgivare eller patient, underlättar lyft och flytt av sängliggande patienter. Belastningsskador inom vården är ett enormt problem. Innovational Movements mål är att bidra med tekniska lösningar som gör vården behagligare för patienter och vårdgivare.

Vinnare Mypaper Venture Cup

Mypaper
Sebastian Höfinger, Abdulla Al Chalati &Gediminas Norgela
A mixture between iTunes and Spotify for digital news.


Region Nord

Vinnare Venture Cup SustainaLube

SustainaLube
Yiyun Shi, Christian Olsson, Roland Larsson & Mattias Grahn, Luleå
Idén handlar om att producera miljövänliga smörjmedel som är baserade på en ogiftig restprodukt från industrin och additiv från växtriket. Denna kombination leder till miljövänliga, förnyelsebara smörjmedel med hög funktionalitet, som samtidigt är prismässigt konkurrenskraftigt jämfört med nuvarande alternativ (syntetiska estrar och vegetabilisk olja).

JURYNS MOTIVERING: En färdig, unik affärsidé med konstaterat kundintresse. Med ett bra driv, stor erfarenhet och en stor möjlighet till tillväxt visar detta team att de är värdiga att få totalvinsten. De har hittat en tydlig målgrupp och fokuserar på nyttan i samhället. En HELT unik idé!

Vinnare Venture Cup Sports Capture

Sports Capture
Jonas Sjöberg, Anna Sjöberg & Nils-Gunnar Sjöberg, Umeå
Med modern och användarcentrerad teknik ska Sports Capture effektivisera snabbhetsträning och samtidigt göra den till en inspirerande och motiverande upplevelse för såväl elitidrottare som motionärer.

Vinnare Venture Cup Senzorizon

Senzorizon
Basel Kikhia, Josef Hallberg, Niklas Karvonen, Stefan Sävenstedt & Johan E. Bengtson, Luleå

Sensorizon är ett intelligent system som mäter mönster av beteendemässiga och psykologiska symptom på demens. Informationen från Sensorizon hjälper vårdanställda att upprätthålla en helhetssyn på förändringar i sömn och humör av personen med demens. Sensorizon kommer att avsevärt förbättra vårdplanering och kvaliteten på vården på vårdhem.

Vinnare Venture Cup ShimmerCAt

ShimmerCat
Ludvig Bohlin, Alcides Viamontes Esquivel & Vladir Parrado Cruz, Umeå
Shimmer Cat har utvecklat en mjukvara i form av en webbserver som möjliggör både enklare och snabbare laddning av webbsidor. Webbservern heter ShimmerCat och är banbrytande genom att den drivs i HTTP/2 av funktionell kod, machine learning och AI, och är en av världens snabbaste webbservrar.