Här är vinnarna!

Efter regionfinaler i Piteå, Lund, Stockholm och Göteborg kan vi nu presentera vinnarna av Venture Cup hösten 2014! Totalvinnarna i våra fyra regioner blev Smart Climate Scandinavian, Agrilogik, Stockholm Cooling och WaterWeave, som alla tog hem 100 000 kronor. Kategorivinnarna blev belönade med 20 000 kronor vardera. I juni nästa år väntar Sverigefinalen i Stockholm. Stort grattis till alla vinnare!

Region Nord

TOTALVINNARE/Vinnare i kategori Miljö & Energi 

Smart Climate Scandinavian
Tomas Gustafsson, Umeå
Flygplan som står en längre tid på flygplatser behöver antingen kylas (på sommaren) eller värmas (på vintern), idag görs detta genom kost- och miljönegativa AC-anläggningar. Vi har ett system som går på fjärrvärme/-kyla, vilket löser uppgiften billigare, mer miljövänligt och till lägre underhållskostnader (få rörliga delar).

JURYNS MOTIVERING: Med hållbarhet i fokus har teamet skapat en genomtänkt idé som kan bidra till både miljömässiga och ekonomiska vinster. Det starka teamet i kombination med produktens innovation ger idén mycket stor tillväxtpotential som kan förändra en hel marknad.

Människa & Samhälle

Meo -DressedForLife-
Lena Åhlin, Östersund
I Sverige drabbas 8500 kvinnor/år av bröstcancer och alla strålbehandlas och får strålskador av varierande grad som följd. Genom egna erfarenheter som distriktssköterska, egen företagare och bröstcancerdrabbad har jag konstruerat en BH som lindrar sekundäreffekterna vid strålbehandling för bröstcancerdrabbade kvinnor.

Vinnare i kategori Life Science & Teknik

Memorizon
Basel Kikhia, Josef Hallberg, Niklas Karvonen, Stefan Sävenstedt & Johan Bengtsson, Luleå
En produkt som syftar till att öka livskvalitén hos personer med demens och personer med autism. Tekniken bygger på en erkänd metod för att hantera symptom av kognitiv nedsättning: Reminiscensterapi. Produkten är ett digitalt system som fångar dagliga aktiviteter och presenterar dessa på ett ordnat sätt som hjälper personer att reflektera och diskutera sin vardag med familjemedlemmar.

Vinnare i kategori Webb, Mjukvara & Media

Smartmiljös
Dipak Surie & Dinesh Damodaran, Umeå
Smartmiljös erbjuder en innovativ produkt för kundvagnar som förbättrar shoppingupplevelsen i butiker, genom personlig produktsökning och jämförelser. Vår plattform hjälper detaljhandelsföretag att förstå deras kunders handlingsbeteenden för att ge unika erbjudanden och up-sell produkter.


 Region Syd

TOTALVINNARE/Vinnare i kategori Miljö & Energi 

agrilogik

Agrilogik
Johan Haglund och Filip Celander
Dagens högproducerande mjölkkor behöver en bra innemiljö för att inte drabbas av inflammationer och slitskador. Men de traditionella bäddmaterialen är både dyra och av bristande kvalitet. Agrilogik gör mjölkgårdar självförsörjande på strömedel, genom att separera ut foderfibrer från djurens egna gödsel och återföra detta till stallet. Det är både mer ekonomiskt och miljövänligt än de alternativ som lantbrukarna har tillgång till idag, och är också bättre för djuren.

JURYNS MOTIVERING: Höstens vinnaridé har redan fått köpsignaler från flera aktörer inom sin utmanande bransch. En stark affärsidé som ligger i tiden och gör livet bättre för kunder i flera led, i kombination med ett hungrigt team sätter startskottet för ett företag med lysande framtidsutsikter. Det är med stolthet och stor ära som juryn härmed presenterar totalvinnaren av Venture Cup Syd 2014.

Fotograf: Mathilda Thudin

Vinnare i kategori Människa & Samhälle

marsafe

Marsafe
Johan Andersson, Viktor Lundberg
Vi har tagit fram ett nytt system för lösgörande av livvästar ombord på fartyg, ALC –Autorelease Life jacket Container. Dagens livvästlådor är haspade och problem uppstår om ett fartyg sjunker utan att någon öppnar lådorna manuellt, varpå flera hundra livvästar följer med fartyget ner på botten. Vår ALC öppnar sig automatiskt och släpper ut livvästana till nödställda.

Fotograf: Mathilda Thudin

Life Science & Teknik

drquench

Dr Quench
Stephen Fritzdorf
Electronic delivery of expert advice to help runners achieve their goals. Advice is personalized, and specific to the race that the runner is targeting, using the very best, most up-to-date scientific information available.

Fotograf: Mathilda Thudin

Vinnare i kategori Webb, Mjukvara & Media

dotkeeper

DotKeeper
Sannah Westerlund, Gabriel Jönsson, Marcus Glaad, Anders Paul Johansson och Hjalmar Antonsson
I dagens digitala samhälle är domännamn allt viktigare tillgångar. DotKeeper hjälper företag att välja rätt domännamn, säkra hanteringen av desamma samt att vara förberedda inför framtiden där Internets infrastruktur ritas om till följd av en stor mängd nya toppdomäner på ingång.

 


 Region Väst

TOTALVINNARE/Vinnare i kategori Miljö & Energi 

WaterWeave
Maria Knutsson & Sandra Melin, Chalmers
WaterWeave erbjuder en hållbar och långsiktig lösning för rening av dagvatten från tungmetalljoner med hjälp av biomassa bunden till textil. Att arbeta med textil för vattenrening öppnar upp för en kostnadseffektiv och flexibel lösning som är lätt att anpassa efter kundens behov. Direktkontakt med kunder ligger till grund för WaterWeaves utveckling, försäljning och dagliga arbete.

JURYNS MOTIVERING: Med ett starkt erbjudande och en enorm marknadspotential löser denna idé ett akut och viktigt problem. Juryn ser goda möjligheter att bli en ”game changer” på global nivå.

Vinnare i kategori Människa & Samhälle

Lake Tana Fish Production
Salome Mitiku-Bergman, Jonny Bergman och Jan-Erik Lindström, Göteborg
Vattenbruk behövs i en värld med fiskbrist. Att använda varmvattenfiskarter ger snabb tillväxt och undviker fisk som foder. Vårt projekt är det första kommersiella vattenbruksföretaget i Etiopien. Förhållandena är utmärkta; varmt klimat, billig arbetskraft, billig vattenkraft och fungerande flygfrakt. Projektet ger 35 % avkastning, arbetstillfällen, proteinrikt livsmedel och stora exportmöjligheter.

Vinnare i kategori Life Science & Teknik

Vibrika
Robert Moberg, Niklas Johansson & Ida Herbertsson, Chalmers
Vibrika satsar på att bli en trendsättare och innovatör inom smart kroppsburen sportutrustning. Tillsammans med utvalda samarbetspartners inom ridsporten utvecklar Vibrika framtidens smarta sits- och hållningsutrustning. Genom en modern och tidsenlig affärsmodell kommer Vibrika att slå igenom på ridsportsmarknaden och därefter expandera till nya marknader.

Webb, Mjukvara & Media

Tellr.com
Axel Lange, Mathias Grahl, Daniel Nordblom & Peter Dompert, Göteborg
Tellr.com ska bli marknadsplatsen där alla kan köpa och sälja enskilda artiklar och videos. Detta kommer ge konsumenter ökad tillgänglighet av kvalitativt content och samtidigt ge frilansare större möjlighet att ta själva publicera och ta betalt för det de skapar, något vi tror kommer stimulera skapandet av kvalitativt content.


 Region Öst

TOTALVINNARE/Vinnare i kategori Miljö & Energi 
östvinnare

Stockholm Cooling
Peter Fagerström & Tobias Fridman
Stockholm Cooling sparar energi vid kylning av byggnader i varma länder. Nedkylning av byggnader står för en stor del av konsumtionen av energi i världen. Genom att tillämpa nya innovationer på befintliga system kan vi göra energibesparingen till en bråkdel av tidigare nödvändig investering för kunden. Stockholm Cooling har tecknat avtal med Nad Al Shiba Real Estate i Dubai vilket ger Stockholm Cooling tillgång till åtta skyskrapor att studera och använda som testbädd.

JURYNS MOTIVERING: En enkel idé som kan genomföras omgående. Produktens potential är stor, målgruppen tydlig, skalfördelar finns och en världsmarknad väntar. Detta är en affär som är hållbar både affärsmässigt och klimatmässigt.

Vinnare i kategori Människa & Samhälle

östms

Umami Threads
Jakob Dworsky & August Bard Bringéus, Handelshögskolan i Stockholm
Umami Threads är ett vertikalt integrerat online-klädmärke för tidlösa basplagg av högsta kvalité, med perfekt passform och ett rimligt pris. Umami skär ut mellanhänder och onödiga fysiska distributionsled för att hålla priset nere och har tagit fram ett helt nytt storlekssystem. Istället för att tvinga kunder att välja mellan fem storlekar som antar ett linjärt förhållande mellan höjd och bredd när de skalas upp bygger våra 12-15 storlekar på en matris där olika kroppsbredder också kan välja mellan olika längder.

Vinnare i kategori Life Science & Teknik

östlst

Cascade Drives
Christian Beermann, Elin Svensson, Klas Englund & Linn Sevefjord, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm
A trend on the market for linear actuators today is to replace hydraulic cylinders with much more energy efficient mechanical cylinders. Cascade Drives utilizes a unique gearbox technology to develop a high performing electromechanical cylinder that will make it possible to substitute inefficient hydraulic systems in applications where current electromechanical cylinders fall short because of performance limitations.

Vinnare i kategori Webb, Mjukvara & Media

östwsm

Cirqle
Anton Lejon, Alexander Hedin, Alexander Gylemo & Niklas Nilsson
Cirqle handlar om att donera kläder och bli belönad för det. Det är en app som motiverar konsumenter, företag och organisationer att samarbeta mot en mer hållbar konsumtion, genom att guida människor till ideella organisationer och klädbutiker som tar emot kläder samt genom att förmedla erbjudanden från klädmärken efter att kläder lämnats in.