Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5hp

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan Venture Cup, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet.

Venture Cups roll i kursen är att vi bokar in alla föreläsare. Alla föreläsare på kursen är externa personer från vårt professionella nätverk som är experter inom just det område av affärsutveckling som de föreläser om.

Alla våra föreläsningar är också öppna för allmänheten, dvs. du behöver inte vara inskriven på kursen eller ta högskolepoängen för att delta i våra workshops och föreläsningar. Du behöver heller inte gå hela kursen utan är välkommen att delta på de föreläsningar och workshops som passar just dig.

Kursens utformning

Genom en rad spännande föreläsningar och workshops behandlar vi de viktigaste delarna inom affärsplanering såsom varumärke, patent, lönsamhet, redovisning, finansiering, försäljning och mycket mer!

Kursen bedrivs på kvällstid och löper i höst från september till december med ca en workshop/föreläsning i veckan. Kurstillfällena sker främst på tisdagar kl 18-20. Här hittar du alla workshops. 

Examination sker genom två skriftliga inlämningar (beskrivning av din affärsidé och din affärsplan samt en digital inlämning (muntligt framträdande där du pitchar din idé på max 60 sekunder).

Föreläsare från näringslivet

Alla föreläsningar hålls av experter från näringslivet som erbjuder sin kompetens helt ideellt och utvärderas med imponerande resultat varje år. Du får bl.a. träffa specialister, jurister, entreprenörer och personer med en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet. Varje ämne behandlas av en expert inom just detta område.

Hur söker jag kursen?

Kursen söks via antagning.se och startar igen tisdagen den 26 januari 2016.

Välkommen att utveckla dig och din affärsidé!

Frågor?
Maila: Christina.jarnemo@venturecup.se