Partners

Venture Cup Sveriges existens möjliggörs tack vare ett aktivt partnerskap med ett antal organisationer på nationell och regional nivå.

Evenemangspartner

Vattenfall

Nationella partners

tillvaxtverket vinnova seb
ljungbergsfonden mckinsey_and_company