Vinnare i Sverigefinalen för STARTUP 2020!

Här är den kompletta listan över alla vinnare i Venture Cup STARTUP Sverigefinal 2020!

VINNARE SVERIGEFINALEN 2020

Startup of the Year 2020: PlasticFri

Juryns motivering: “Genom att ta sig an en avgörande framtidsfråga med världsomspännande problematik utmanar teamet stora aktörer med en enkel lösning. Juryn uppskattar bolagets sätt att ta sig an problemet på ett nytänkande sätt. Genom att nyttja existerande resurser och erbjuda ett enkelt alternativ till en av våra vanligaste produkter kommer påverkan att vara både lokal och global.”

Game changer 2020: Plocka

Juryns motivering: “Genom att skapa effektiv resursanvändning kan bolaget förändra vårt förhållningssätt till miljön. Tack vare teamets lösning skapas större träffsäkerhet och precision vilket adresserar hållbarhetsfrågor som onödiga transporter och produktion. Med en enkel process möjliggör de att alla har tillgång till naturens guld.”

Impact Maker 2020: PlasticFri

Juryns motivering: “Genom att ta sig an en av vår tids största miljöutmaningar ser juryn stor potential som kan ge nya affärsmöjligheter och skapa positiv global inverkan. Med denna lösning belyser teamet flera hållbarhetsaspekter och underlättar för framtida generationer att göra kloka val i vardagen. Lösningen är kreativ och genomsyras av ett cirkulärt tänk då den gör en restprodukt till en tillgång.”

Beyond Academic 2020: Alpha Therapy Solutions

Juryns motivering: “Teknologin utmanar gamla mönster och möter det stora behovet och efterfrågan av nya, effektiva och skonsamma metoder vilket förbättrar många led i processen som kan förändra en hel bransch. Med en djup förankring i akademin och med gedigen forskning bakom sig ser juryn att teknologin med stor sannolikhet kan appliceras utanför akademiska sammanhang. Juryn ser fram emot att följa bolaget och spår en strålande framtid för teamet.”

Best Traction 2020: Rider’s Position Coach

Juryns motivering: “Teamet har i ett tidigt skede skapat ett stort intresse för sin produkt och lyckats attrahera kunder redan innan de nått marknaden. Produkten är ett bevis på att teknik kan vara till stor nytta för både användare och utövare på många områden. Bolaget har en stor internationell arena med köpstarka kunder som kan ta dem till nästa nivå.”

Rymdpriset 2020: Norbite

Juryns motivering: “Teamet presenterar ett skalbart och genomtänkt koncept med god potential och som ger samhället en chans att bli mer nytänkande. På ett kreativt sätt gör teamet en restprodukt till en energikälla och ger stora möjligheter för vår framtid i rymden såväl som vårt fortsatta liv här på jorden. Genom att använda sig av fjärilar som äter plast produceras ett högkvalitativt protein, fett och fibrer som kan användas som mat under längre rymdresor. Juryn ser att lösningen har potential till att ge en positiv inverkan på miljöproblemet vi har här på jorden.”

Publikens Pris 2020: Rider’s Position Coach

Vinnare - Regionfinal 2020 Nord

Best Traction: HomeAxess

HomeAxess erbjuder bostadsföretag en unik plattform och totallösning bestående av digitala lås, låsspecifika algoritmer för accesskontroll, distribution av digitala nycklar samt nyckelkvittens med BankID.

Game Changer: HomeAxess

HomeAxess erbjuder bostadsföretag en unik plattform och totallösning bestående av digitala lås, låsspecifika algoritmer för accesskontroll, distribution av digitala nycklar samt nyckelkvittens med BankID.

Impact Maker: BUMI

Bumi: Next stop, Earth! är ett roligt, effektfullt mobilspel som kombinerar gamification med interaktiva funktioner som skapar miljömedvetna spelare och ett globalt community för att dela idéer, lösa miljöproblem och inspireras till nya innovationer.

Beyond Academic: Plocka

Plockas affärsidé är att göra det enklare och effektivare för alla människor att plocka svamp och bär. Detta görs genom att visa vart och när svamp och bär växer. På sådant sätt kan vi inspirera människor till att spendera mer tid i skog och natur.

Vinnare - Regionfinal 2020 Öst

Best Traction: Rider´s Position Coach

Rider’s Position Coach vill hjälpa ryttare att sitta säkert i sadeln vilket minskar olyckor, värnar om hästarna och bidrar till bättre ridsport. Därför utvecklar Rider’s Position Coach en digital coach som ger feedback på ryttarens sits i realtid.

Game Changer: PlasticFri

Konventionella plast är tillverkade av petroleum. De orsakar föroreningar och stannar i miljön i upp till 1000 år! PlasticFri är en banbrytande teknologi som förvandlar jordbruksavfall till växtbaserade och miljövänliga produkter som är 100% biologiskt nedbrytbara, komposterbara och giftfria.

Impact Maker: Jaisy

Jaisy utvecklar kostnadseffektiva icke-invasiva enheter som även person utan medicinsk utbildning kan använda för att upptäcka gulsot hos nyfödda. Jaisy´s patenterbara enheter är 100 gånger billigare än vad som finns på marknaden idag enheter, men med jämförbar noggrannhet, vilket möjliggör effektivare vårdprocesser (hemövervakning) i utvecklingsländer.

Beyond Academic: StckCell

Laboratorier världen över producerar årligen ett berg av plastavfall som motsvarar en vikt av 67 kryssningsfartyg. StckCell är en ny petriskål som tillverkas med 61 % mindre plast jämfört med motsvarande produkter som finns på marknaden idag.

Vinnare - Regionfinal 2020 Väst

Best Traction: loop-it

Ett digitalt och cirkulärt pantsystem som gör det möjligt att hämta ut och lämna tillbaka återanvändningsbara muggar och artiklar mellan olika caféer och restauranger. loop-it gör take-away ekonomiskt och miljömässigt hållbart för alla användare och kunder.

Game Changer: Alpha therapy solutions

Världens första GMP-anpassade produktionsmodul för läkemedel som används för riktad alfastrålning; en lovande behandlingsmetod för spridd cancer. Metoden kan rädda miljontals med liv. För att det ska hända behövs denna teknologi.

Impact Maker: Alpha therapy solutions

Världens första GMP-anpassade produktionsmodul för läkemedel som används för riktad alfastrålning; en lovande behandlingsmetod för spridd cancer. Metoden kan rädda miljontals med liv. För att det ska hända behövs denna teknologi.

Beyond Academic: Oterlu Ai

Med hjälp av AI skapar Oterlu Ai en hållbar social miljö – online.

Vinnare - Regionfinal 2020 Syd

Best Traction: LifeFinder

Intelligent larmsystem som räddar liv i de mest utsatta, tuffa och farliga arbetsplatser samt miljöer. Avancerade sensorer och system som är en integrerad del av arbetslivet och en naturlig del av arbetskläder och utrustning.

Game Changer: CycleZyme

CycleZyme utvecklar nya enzymer som bryter ned plastavfall för en mer miljövänlig och effektivare återvinning av förbrukade textilier och livsmedelsförpackningar. Enzymerna kommer att säljas till strategiska partners inom återvinnings- och förpackningsindustrin.

Impact Maker: DiaPure

Som de enda på marknaden erbjuder Diapure en cirkulär, smidig lösning för fosforfiltrering och fosforåtervinning för enskilda avlopp. Villaägare måste rena sitt avlopp. Fosfor orsakar algblomning och hotar torskfisket längs våra kuster.

Beyond Academic: The Hyve by Hydromesh

The Hyve är en AI som agerar som hjärnan i ett mikronät. Mjukvaran får data i form av väderdata, elproduktion, elkonsumtion, elpris, samt el-lagringskapacitet. Datan optimerar och förutsäger mikronätets användning. Detta leder till ökad effektivitet, lägre kostnad och klimatpåverkan för användaren.

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem-2//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off