Venture Cup Topp20

Topp20-listan är resultatet av tävlingen IDEA där de fem bästa affärsidéerna i våra fyra regioner presenteras.

AIDITTO

AIDITTO är en digital krisportal för operativ och kris-inriktad kommunikation ämnad för olika funktioner i samhället. AIDITTO ger en operationell temporär krishanteringorganisation en kontaktpunkt med tydliga uppmaningar, relevanta meddelanden och tjänster som riktar sig till individer och företag i omedelbar närhet.

Arthrilab

Arthrilab ämnar att ta fram ett diagnostikverktyg som möjliggör tidig diagnos samt monitorering av artros genom blodprovsanalys. Denna teknik efterfrågas idag av Medtech- och FoU-bolag. Långsiktigt är planen att expandera till sjukvård och senare egenvård.

Biosfär

Biosfär ger personer på äldreboenden och vårdhem möjligheten att uppleva aktiviteter i virtuell verklighet, aktiviteter som annars kan vara omöjliga för dom att genomföra i verkliga livet. Biosfär kan anordna allt från virtuella middagar med släkt och vänner till en motorcykeltur som upplevs från förarens perspektiv. Målet är att användarens humör, välbefinnande, lugn och livskvalitet ska stärkas.

BOOKI

Booki är ett nytt modernt och innovativt sätt att boka tvättid, det är enkelt och går snabbt med ett par tryck på skärmen. Tjänsten kommer att finnas som en applikation till både Android och iOS. Tjänsten är även uppbyggd så att det skall vara lätt att frikoppla och implementera i enlighet med befintligt system. Med användarvänligt i åtanke erbjuder Booki ett enkelt och intuitivt gränssnitt med endast nödvändig information.

Campcation

Campcation grundades under Januari 2020 och satsar på att revolutionera campingvärldens digitala tillgänglighet. Målet är att bli det självklara valet för en stressfri boknings upplevelse, öka intresset av nordisk camping och samtidigt bidra till en hållbarare samhällsutveckling genom ett grönt och lokalt tänk.

coachsome

Coachsome är en "programvara för service lösning" som ger idrottscoacher alla verktyg de behöver för att hantera och marknadsföra sin privata coachningsverksamhet. För idrottare och föräldrar ger det ökad bekvämlighet att hitta en idrottscoach som kan erbjuda privata lektioner.

Compular (tidigare Svala)

Compular erbjuder R&D-avdelningar ett sätt att analysera molekylära strukturer och rörelsebanor för att kunna förutse de optimala sammansättningarna av nya komplexa material. Därav de kan, med deras patentsökta mjukvara spara tid, pengar och öka innovationskraften för kunder.

Containing Greens

Teamet bakom Containing Greens utvecklar moduler för att odla grödor i subarktiskt klimat. Samhällets matvanor har ändrats, men sättet att odla i kallt klimat har inte hängt med. Containing Greens vill möjliggöra att fler där ute får avnjuta färska, lok alt producerade grödor med hjälp av spillvärme från datacenters.

-Allt för ett mer ansvarstagande produktion och konsumtion.

Creative U

I en värld med ökande AI förutspås kreativitet bli en av framtidens viktigaste mänskliga egenskaper. Kreativt skapande bra för hälsan och välbefinnandet. Samtidigt anser en majoritet bland vuxna att de inte lever upp till sin kreativa potential. Ett problem är att människor sällan blir mer kreativa av traditionella studier (ex. böcker). Att stärka sin kreativitet handlar istället ofta om att aktivt testa något nytt. Då intar Creative U rollen som nybörjare på ett annat sätt; man kan misslyckas och känna att det är okej, träna på att vara mer öppensinnad och se saker med nya ögon. Utmaningen ur ett lära sig - bli mer kreativ - perspektiv är att ta sig vidare, före det nya vi testar inte längre är nytt.

eSat

Esat lanserat en ny typ av modulär prototyp-satellitplattform, vilket ska minska det nuvarande kostnaderna och göra rymden mer tillgängligt för företag och allmänheten och fungerar genom att lansera hundratals satelliter tillsammans i en kubesats-enhet.

Hand

Hand är en handtvål som byter färg efter att händerna tvättats i 15-20 sekunder vilket gör handtvättningen till ett roligt moment i vardagen som, om tvålen används tills den byter färg, garanterar rena händer.

Harmonica

Harmonica är ett AR-verktyg med syfte till att förbättra laparoskopiska leveroperationer och därmed underlätta borttagningen av levertumörer. Genom att förse kirurgen med en live- streamad AR-bild av tumören och dess position inuti levern så underlättar de orienteringen under den laparoskopiska leveroperationen.

Mbegu Solar

MbeguSolar är en B2B2C-plattform som driver ett nätverk av små soldrivna telefonladdningsstationer över hela Kenya. Detta erbjuder ekonomiska möjligheter för mikroentreprenörer, som ger utvecklings-samhällen tillgång till pålitlig och prisvärd energi.

Momentus

Momentus är en app som ger dig som nybliven mamma all kunskap du behöver om din egen kropp och hälsa efter graviditet och förlossning. Appen ger dig medicinskt granskad information utifrån var du är i din tidslinje, presenterad i olika format som podd, video och artiklar. Det finns även ett community kopplat till appen för att träffa människor i samma situation.

NOMI

NOMI - Framtaget för atleter av atleter. De har tagit fram ett fotledsskydd som är utvecklat för att förhindra akuta fotledsskador. Vidare möjliggör skyddet naturlig rörelse så att idrottare kan prestera på topp. De anser att det är viktigt att ha ett skydd som är specifikt framtaget för användaren för att skydda eller återhämta fotleden, samt att sträva efter att tillverka en innovativ men ändå effektiv produkt.

Omen Technologies

Omen Technologies är ett nystartat cybersäkerhetsföretag vars syfte är att bidra till ett ”säkert uppkopplat samhälle”. Affärside handlar om att säkerställa att uppkopplade bilar, elnät, fabriker mm förblir uppkopplade. Detta gör Omen Technologies genom en banbrytande IoT plattform som bidrar till mindre driftstopp och mindre dataintrång. Denna plattform är baserad på AI och tekniken är dessutom patenterad.

Pharmista Technologies

Målet med Pharmista Technologies innovation är att etablera ett återanvändbart graviditetstest för att minska kvinnors utgifter på sin reproduktiva hälsa, öka bekvämligheten, förmedla tydligare testresultat samt minska användningen av engångsartiklar gjorda av plast.

Quantana

Många utvecklingsländer saknar rätt laboratorieutrustning
pga resursbrist och detta leder till att över 50% av alla patienter
i utvecklingsländer inte får rätt diagnos och därmed inte
rätt behandling. Detta har Quantana uppmärksammat och
med deras innovation kommer molekylär diagnostik att bli
mer tillgängligt för utvecklingsländer och i större utsträckning
säkerställa rätt diagnos och rätt behandling på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Videm

Videm utvecklar ett handhållet, patientnära diagnosverktyg för identifiering av olika infektioner - som eliminerar behovet av dyra, energikrävande och avancerade laboratorier. Med en total diagnostiseringstid på under en timme, och med samma pålitlighet som toppmoderna PCR-maskiner, förändrar vi sättet som diagnostik utförs på.

WEcycleIT

I samband med att mängden elektronikavfall ökar ställs allt högre krav på hur detta avfall skall återvinnas. Krav som dagens kommersiella återvinningsprocesser inte lever upp till. En ny grön återvinningsmetod av elektronik har aldrig någonsin varit mer nödvändig. WEcycleIT är lösningen för en grön och cirkulär framtid

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem-2//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off