Inlämningsuppgift 2

Deadline 15/11 kl.12:00

Inlämning 2, Tillägg:
Tillägg innebär ett textdokument i pdf-format på som mailas in till Tilda.wissmar@venturecup.se senast den 15/11 klockan 12.00. I detta dokument förväntas du som läser affärsplanering för tillväxtföretag att lägga till referenser, antaganden och skriva en löpande text på 500 ord på en handlingsplan, hur du tar din idé till verklighet.

Formalia: Inlämningarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ca 500 ord (antal ord gäller enbart tillägget).
Fakta och antaganden: De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut ska så långt som möjligt
vara externt validerade.
Logik: Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som till exempel val av affärsmodell och användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både
teoriers tillämplighet och källor till information.
Framställning: Framställ handlingsplanen på ett tydligt och övertygande sätt.

De områden som är obligatoriska att behandla är:
•Tidsplan
•Vision
•Finansiering
•Riskanalys
•Genomförandeplan

Tänk på att samtliga punkter ska förklaras konkret och ingående. Vissa punkter kan förekomma på andra slides i det inlämnade pitch decket, då ska dessa inte upprepas i tillägget.

Inlämningarna är obligatoriska och betygsgrundande. Det vill säga du får betyg (G eller U) på
inlämningarna och skriftlig feedback.

Frågor? Maila: tilda.wissmar@venturecup.se

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem-2//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off