Inlämningsuppgift 1

Deadline 5/11

Kursens inlämningsuppgifter följer Venture Cups tävlingsprocess som är framtagen för att hjälpa entreprenörer att gå från idé till ett genomtänkt affärskoncept. Då inlämningsuppgiften är baserad på Venture Cups process lämnar du in din inlämningsuppgift genom Venture Cups tävlingsverktyg. Förhoppningen är att du som valt kursen vill starta företag med din idé och du får som kursdeltagare tillgång till de tjänster som Venture Cup erbjuder i form av skriftlig feedback. Om du inte har en idé som du planerar att starta företag kring så rekommenderar vi dig att välja en idé för inlämningsuppgifterna som du kan tänka dig att starta i framtiden.

Betyg:
Du erhåller betyget G eller U på dina inlämningar. Vid U observera din feedback samt följ guiden inför nästkommande inlämning.

Du ska tydligt beskriva din affärsidé, vilket skall göras som ett pitch deck med 20. Information om hur du skapar ditt pitch deck samt vilka delar som bör finnas med hittar du i rullistan utbildning - pitch deck guide.

Formalia:
Inlämningarna skall vara skrivna på svenska eller engelska. Tänk på att du max får använda 1000 ord och 8 minuter rörligt material på plattformen samt 20 slides i ditt pitch deck. Förutom att beskriva affärsidén ska den också presenteras på ett professionellt sätt i text och design.

Fakta och antaganden:
De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut skall så långt som möjligt
vara externt validerade, vilket presenteras i avsnittet “referenser” om det inte framgår på aktuellt stycke/slide i pitchdecket.

Logik:
Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som t ex val av affärsmodell och
användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både
teoriers tillämplighet och källor till information.

Framställning:
Framställ affärsidén på ett tydligt och övertygande sätt. Inlämningen ska
innehålla en beskrivning av affärsidén men även en beskrivning av hur arbetet ska genomföras. Vid inlämning kan du välja vilka delar av din idé som ska vara dolda respektive synas. Tänk på att det är bra att ha en balans runt detta då du har chans att få mer feedback och därmed hjälp att ta din idé vidare om fler kan se din information.

Det är upp till dig/ditt team att själva avgöra vad som är viktigast att lyfta fram med er idé under respektive rubrik. För att försäkra dig om att bidraget uppfyller Venture Cups krav, läs även igenom reglerna innan du börjar skriva.

Frågor? Maila: tilda.wissmar@venturecup.se

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem-2//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off