En entreprenörs ordlista

Här har vi samlar vanliga begrepp inom entreprenörsbranschen och tävlingsprocesserna i Venture Cup som du kan tänkas stöta på, och som kan vara bra att ha lite extra koll på.

Accelerator – Ett program med coachning som hjälper ditt företag att växa och bli större. En del acceleratorer investerar även i de bolag de coachar.

Bootstrapping – Ett ord som har sitt ursprung i det engelska uttrycket “pull yourself up by your bootstraps”. Fritt översatt betyder det att resa sig genom att dra i sina egna hängslen. I startup-världen används begreppet för att beskriva startups som har finansierats med grundarnas egna medel, eller helt utan startkapital, och som därmed inte har tagit in externt kapital.

Brief (inom Venture Cup) – Informationstext på startsidan på Venture Cups digitala tävlingsplattform. Där kan nästan all information om den aktuella tävlingsomgången hittas.

Business Model Canvas – Förkortas ofta BMC och är ett verktyg för att få en överblick över sin affärsplan. Detta genom att på ett visuellt sätt ställa upp dom olika delarna i din affärsmodell.

Co-creators – där samtliga teammedlemmar registreras. Genom att registrera samtliga teammedlemmar kan alla vara med och redigera i det inlämnade tävlingsbidraget.

Demojury – oberoende panel som simulerar ett jurymöte med avsikt att göra deras presentation bättre. Demojuryn får ej delta i det huvudsakliga jurymötet men får delta i screeningen.

Demojurymöte – Under Startup, regional övning inför jurymötet med en demojury.

Digital tävlingsplattform – Precis vad det låter som. En digital plattform dit du går in för att tävla i Venture Cups tävlingar.

Disruptive – Har en svensk motsvarighet i disruptiv, men på svenska är det mer vanligt att säga omvälvande eller väva ut texten ytterligare och att tala om stora förändringar av till exempel en hel bransch.

Early bird – Det fullständiga uttrycket är early bird catches the worm och syftar till en fördel att komma tidigt. Till exempel ett lägre pris på restaurangen för gäster som kommer tidigt på kvällen.

Feedbackgivare – Alla som är med och tävlar i någon av Venture Cups tävlingar garanteras att få feedback på sin affärsidé. För att tillhandahålla detta har Venture Cup en del personer i vårt nätverk som går under titeln feedbackgivare. Det är bland annat dessa kunniga människor som ger av sin dyrbara tid för att skriva kloka råd, tips och feedback till de som tävlar.

Finalist – Finalister kallas de 10 bolag i Venture Cups tävling STARTUP som kvalificerar sig vidare till Regionfinalen i respektive region.

Hidden information – På Venture Cups digitala tävlingsplattform finns möjlighet att lämna in viss information i tävlingen som inte kan läsas av alla. Information som skrivs i dessa fält benämns med Hidden information och kan endast läsas av de utvalda personer i Venture Cups nätverk som signerat sekretessavtal.

Handledare – I Venture Cups nätverk finns många olika kompetenser. Bland annat våra handledare, som det finns möjlighet att träffa på vissa av våra event när handledning erbjuds.

Inkubator – En stödsorganisation som t ex kan vara en del av ett företag eller lärosäte, vars uppgift är att hjälpa nyblivna entreprenörer med en affärsidé att skapa ett företag av den, samt coachar entreprenören i hur de kan ta nästa steg med sin verksamhet.

Innovationscheck – Innovationschecken är ett ekonomiskt stöd till små och medelstora företag. Vad pengarna får användas till varierar från utdelare till utdelare, men oftast är inriktingen någon form av kompetensstöd, eller mot att utveckla olika aspekter i företaget. Vanligen ligger summan mellan 50- 100 000 kr.

Innovationssystemet – Ett inofficiellt samlingsnamn för de företag och organisationer som hjälper nya företagare att komma igång, såsom exempelvis Vinnova, Tillväxtverket, Science parks, inkubatorer, m fl.

Jurymöte IDEA – Juryn tar beslut utifrån inlämnat material på Venture Cups digitala tävlingsplattform. Inga nominerade bolag är på plats under jurymötet.

Jurymöte STARTUP – Under jurymötena utser jurygrupperna vilka finalister i respektive region som vinner i de olika priskategorierna. Innan juryn tar beslut pitchar alla finalisterna sina affärsidéer inför juryn. Resultaten avslöjas först under Regionfinalerna.

LEAN Startup– LEAN Startup är en metod för att utveckla din affärsidé och på ett enkelt och snabbt sätt testa dina antaganden kring affärsidén för att få fram verifierad fakta. Metoden illustreras ofta som en kretsloppscirkel med komponenterna; Idé, Bygg, Produkt, Mätresultat, Data, Lärande, och tillbaka till Idé. Genom metoden kan du bland annat testa marknaden på förhand.

Likviditetsbudget – En likviditetsbudgeten är en budget vars syfte är att visa om dina pengar (likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter.
Även om du har gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst, så kan det under årets gång komma tillfällen då utgifterna är större än vad du har möjlighet att betala. Till exempel om du har produktionskostnader men inte får betalt förrän produkten är levererad flera månader senare.

MVP – Står för Minimum Viable Product och är ett uttryck man brukar använda för att beskriva den lägsta nivå en produkt eller tjänst kan ha men ändå fungera, t ex en första fungerande prototyp. Så snart det finns en fungerande produkt eller tjänst kan den skickas ut för att se hur den tas emot av en marknaden. Utifrån användarnas erfarenheter, kommentarer och upplevelser  finslipas och justeras produkten/tjänsten därefter.

National Final – Den engelska benämningen av Venture Cups Sverigefinal.

NDA – Betyder Non-disclosure agreement eller  sekretessavtal på svenska. Sekretessavtal kan användas för att skydda information som i orätta händer kan skada företaget eller skapandet av ett företag. Motsatsen till att jobba med sekretessavtal kallas att använda open source.

Nominerade – De nominerade kallas de 15 per region som sållas fram efter screeningen av tävlingsbidragen i IDEA.

Open source – På svenska betyder det öppen kod, källkod eller öppen programvara. Ett sätt att dela med sig, och dra nytta av, andras kunskap. Att öppet dela med sig av den information man har för att på så sätt hjälpa andra men även själv kunna få hjälp av utomstående.

Pitch – En kort presentation av din affärsidé med syfte att väcka nyfikenhet och intresse. En pitch är vanligtvis ca 1 minut lång, och innebär att du talar fristående och utan visuella hjälpmedel såsom PowerPoint-presentation eller liknande.

Pitch deck – En visuell affärsplan som görs i PowerPoint eller liknande program. I Venture Cups sammanhang består den av max 20 slides som lämnas in när du tävlar i STARTUP.

Pivotering – Ett annat ord för att ändra, förändra, förbättra eller justera.
Ett exempel är Storytel, som gått från digitala ljudböcker till att ha köpt ett fysiskt bokförlag och nu även producerar tryckta böcker.

Presentation – Med hjälpmedel såsom PowerPoint presenterar du din affärsidé för en extern skara människor, t ex juryn under jurymötet i STARTUP. En presentation är längre än en pitch, i Venture Cups tävling ca 8 minuter.

Presentationsteknik – Tillfällen då deltagare får möjlighet till feedback, tips och information om hur man bättre kan framföra sitt budskap under en presentation av sin affärsidé mot t ex investerare.

Professionellt nätverk – Kallar vi alla de människor som på något sätt engagerar sig och generöst delar med sig av sin tid, kunskap och erfarenhet till Venture Cups tävlade på olika sätt under tävlingsprocesserna.

Prototyp – En första upplaga av en produkt eller tjänst. Syftet med en prototyp är att i ett sent skede av produktutvecklingen ta fram något konkret att kunna utvärdera, t ex en fysisk produkt eller en testsida för en webbtjänst, för att se om den fungerar som tänkt.

Regionfinal – Våra regionala tävling i STARTUP (i syd, väst, öst och nord) som avslutas med en prisutdelning.  Priskategorierna är; Best Traction, Impact Maker, Game Changer och Student Superstart. De som vinner i dessa kategorier kvalificerar sig automatiskt vidare till Sverigefinalen.

Screeningjury – Personer ur vårt professionella nätverk som bedömer samtliga tävlingsbidrag. Detta för att säkerställa att alla tävlingsbidrag bedöms lika och rättvist. Screeningen är den första sållningen av bidrag i tävlingsprocessen.

Sekretessavtal – Avtal som tecknas för att hindra personer med insyn i ett bolags affärsidé att prata om specifika företagshemligheter till utomstående parter.

Startup – Det finns inga tydliga gränser för hur länge ett företag får ha varit igång eller hur mycket det har omsatt för att fortfarande klassas som en startup.
Venture Cup benämner alla nystartade företag som startups. För att vara med att tävla i vår tävling STARTUP krävs att företaget ännu inte omsatt eller tagit in externt kapital som överstiger 1 miljon kronor.

Startup of the Year – Vinnartitel som tilldelas det team som under tävlingen STARTUP vunnit någon av de regionala priserna och på så sätt kvalificerat sig till Sverigefinalen, samt tagit hem totalsegern där genom priset Startup of the Year.

Sverigefinal – Vår nationella tävling som avslutar STARTUP genom att utse nationella vinnare av Best Traction, Impact Maker, Game Changer, Student Superstart och Startup of the Year.

Topp20 – Topp20-listan är den nationella lista med de 20 bästa idéerna som tävlat i IDEA finns med på. Topp20 brukar vi kalla det event där listan avslöjas.

Tävlingsdeltagare – Kallas alla som deltar i Venture Cups tävlingar genom att lämna in ett bidrag på Venture Cups digitala tävlingsplattform.

Unicorn – Ett företag som värderas till över 1 miljard dollar. Namnet Unicorn (enhörning på engelska) syftar på ”något mycket ovanligt”, vilket gäller såväl enhörningar som företag med en så pass hög värdering.

USPUnique selling point/proposition är ett begrepp som används när du ska beskriva vad som är unikt med just din produkt/tjänst. Vad har din produkt eller tjänst som dina konkurrenter inte har? Det kan handla om ditt läge, prissättning, kvalitet eller egentligen vad som helst som sticker ut och kan anses attraktivt för en potentiell kund.

Exempel: LensWay har gjort det möjligt att köpa glasögon online, vilket gör att du kan få tag i ett par glasögon som är av bra kvalité men till ett lägre pris.

Videopitch – En kort videopresentation av din affärsidé med syfte att väcka nyfikenhet och intresse. Videopitchen bör vara ca 1 minut lång. En pitch framförs fristående och utan visuella hjälpmedel såsom PowerPoint-presentationer eller liknande.
Videopitchar som filmas som en del av tävlingsprocessen i Venture Cup läggs upp på Youtube eller andra kanaler i marknadsföringssyfte för både spridning för bolaget och för Venture Cups tävlingar.

Vinnare – Vinnare benämner vi de bolag som tävlat och vunnit pris i någon av Venture Cups tävlingar regionalt eller nationellt.

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem-2//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off