11 avgörande delar i ett pitch deck

Vägen mot att resa kapital börjar ofta med ett så kallat ”pitch deck”. Enkelt förklarat är det en keynote- eller powerpoint-presentation som visualiserar viktiga delar i din affärsplan. Här är 11 avgörande delar ni inte får missa att ha med!

Så skapar ni ett vinnande ”pitch deck” – steg för steg:

1. Introduktion

Inled ert ”pitch deck” med en kort introduktion om vilka ni är och varför ni ska presentera ert case. Till exempel: Söker ni finansiering, feedback på er affärsidé eller kontakter inom en viss bransch? Introduktionen bör vara kort och koncis och skapa ett intresse hos betraktaren.

2. Problem

Beskriv det problem/behov ni har identifierat och löser. Förklara för vilka detta är ett problem (målgruppen), hur stort problemet är för dem och hur ofta det uppstår. Extra bra är om ni kan visa hur mycket pengar den potentiella kunden är villig att lägga för att få problemet åtgärdat.

Genom en tydlig och grundlig problembeskrivning visar ni att ert team förstår marknaden ni agerar på. Beskriv gärna trender inom det berörda området och redogör för eventuella intervjuer med målgruppen som bekräftar problemet. En metod som kan vara svår att hantera men effektiv om man lyckas, är att beskriva problemet så att det berör både hjärtat och hjärnan hos betraktaren.

3. Lösning

Beskriv sedan hur er produkt eller tjänst löser problemet – och fördelarna med den. Är den exempelvis smidigare än befintliga alternativ, billigare, skapar en bättre känsla eller sparar kunden tid?

4. Produkt / tjänst

Visa hur ni tänker er att produkten eller tjänsten ska se ut, till exempel i form av en skiss eller prototyp. Ett stort plus är om ni kan demonstrera hur denna fungerar, eller ska fungera om den inte är färdigutvecklad.

5. Verifiering

Förklara hur ni verifierat att er produkt eller tjänst faktiskt löser det påvisade problemet. Berätta om ni har låtit potentiella kunder testa er produkt eller tjänst, vilken feedback ni fått av det och vilka förbättringar ni har gjort utifrån den feedbacken.

6. Team

Beskriv teamet bakom er idé. Vilka är ni och vilken erfarenhet har ni som understryker att ni är rätt team för att ro den här affärsidén i hamn? Inkludera gärna vilken rolluppdelning ni har i teamet.

7. Marknad

Beskriv hur stor marknaden är för er produkt eller tjänst. Hur många potentiella kunder finns på marknaden. Finns det möjlighet att skala upp verksamheten till fler geografiska områden än den ni inledningsvis riktar er gentemot? I sådana fall, hur stor är den potentiella marknaden? I vissa fall kan en produkt eller tjänst även anpassas för att passa andra branscher än den initiala, finns det någon sådan för er produkt eller tjänst och i sådana fall hur stor är marknaden för den?

8. Konkurrenter

Beskriv era konkurrenter. Är det en helt ny produkt eller tjänst och det därför inte finns några direkta konkurrenter – berätta vad alternativet till er produkt eller tjänst är. Hur löser kunderna problemet idag? Bonus är om ni kan beskriva hur stor andel av marknaden era konkurrenter äger – och vilken andel ni själva ämnar att ta.

9. Affärsmodell

Hur ska ni tjäna pengar? Hur ser er modell ut för att göra affärer? Hur ska kunderna betala för produkten eller tjänsten? Direktbetalning, abonnemang? Beskriv det – och koppla intäkterna till er budget.

10. Investering

Beskriv er budget, hur ni ska klara likviditeten och hur många produkter ni måste sälja för att nå break-even. Det kan vara svårt – och det finns många osäkerheter i antagandena, men studier visar att denna del får mest uppmärksamhet av investerare.

Det är också i den här delen ni kan berätta vad ni söker. Om ni söker kapital till er affärsidé berättar ni här hur mycket pengar ni söker, vad ni planerar att använda pengarna till och vad investeraren får i utbyte. Men: ofta kan man ha olika villkor för olika investerare. Ett tips är därför att inte skriva ut detta i presentationen utan istället leverera det muntligt när ni ses.

11. Kontaktuppgifter

Avslutningsvis lämnar ni era kontaktuppgifter och berättar hur intresserade kommer i kontakt med er.

Efter att ni har gjort klart ert ”pitch deck” skickar ni in det till Venture Cup och är med och tävlar om upp till en halv miljon kronor. Ni kan också få feedback på er idé och ert ”pitch deck”.

Post by Venture Cup

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *