Styrelse

Varumärket Venture Cup ägs och förvaltas av Stiftelsen Venture Cup Sverige, medan den operativa verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer som alla är egna juridiska personer med fyra självständiga styrelser.

Styrelsen för Venture Cup Sverige består av ordförande i respektive region samt en representant från grundaren McKinsey & Company.

Stiftelsen Venture Cup Sveriges styrelse


Ordförande
Sven-Thore Holm, Lundavision

Ledamöter
Lena Blomberg, Ochstra AB
Kjell Hasslert, egen företagare och styrelseledamot
Peter Georgosson, CMG Management
Daniel Alsén, McKinsey Company

Regionala Styrelser

Venture Cup Nords styrelse


Ordförande 

Peter Georgsson, CMG Management


Ledamöter
Viktoria Mattsson, LTU
Annika Wikström, Umminova innovation
Ewa Sandeheim, Åkroken Science Park
Linda Nyström, Martinssons
Bo Egerheim, SEB

Venture Cup Syds styrelse


Ordförande 

Sven-Thore Holm, Lundavision AB

Vice ordförande 
Liselott Lading, Resultify

Ledamöter
Annika Olsson, LTH
Linus Wiebe, LU Innovation System
Adam Wiman, McKinsey Company
Malin Berg Skärbäck, Securitas
Rasmus Bengtsson, Sparbanken Öresund

Venture Cup Västs styrelse


Ordförande 

Lena Blomberg, Ochstra AB

Vice ordförande 
Magnus Terrvik, McKinsey & Company

Ledamöter
Johan Brink, Göteborgs Universitet
Niklas Delersjö, Göteborg Company
Martin Lackéus, Chalmers Tekniska Högskola
Ingemar Rask, McKinseyCompany

Suppleanter
Tomas Faxheden, Chalmers Tekniska Högskola
Erik Hedlund, McKinsey & Company
Sara Dahlberg, Göteborgs Universitet

Venture Cup Östs styrelse


Ordförande 

Kjell Hasslert, egen företagare och styrelseledamot

Ledamöter
Alessandro Mattozzi, McKinsey Company
Peter Jörgensen, Innovation Europe
Lisa Ericsson, KTH Innovation
Anna Jansson,  InnovationskontorEtt, LiU
Mona Wilcke, Stockholms Universitet
Anna Klingspor, egen företagare