Styrelse

Varumärket Venture Cup ägs och förvaltas av Stiftelsen Venture Cup Sverige, medan den operativa verksamheten bedrivs i fyra regionala organisationer som alla är egna juridiska personer med fyra självständiga styrelser.

Styrelsen för Venture Cup Sverige består av ordförande i respektive region samt en representant från grundaren McKinsey & Company.

Stiftelsen Venture Cup Sveriges styrelse


Ordförande
Peter Georgson, CMG Management

Ledamöter
Per Hulthén
Kjell Hasslert, entreprenör och styrelseledamot
Margareta Wallentén, Niowa Innovation & Value Creation
Daniel Alsén, McKinsey Company
Carolina Wallenius, entreprenör
Johan Löf, RaySearch Laboratories

Regionala Styrelser

Venture Cup Nords styrelse


Ordförande 

Peter Georgson, CMG Management


Ledamöter
Viktoria Mattsson, LTU
Annika Wikström, Uminova innovation
Ewa Sandeheim, Åkroken Science Park
Linda Nyström, Martinssons
Bo Egerheim, SEB

Venture Cup Syds styrelse


Ordförande 

Margareta Wallentén, Niowa Innovation & Value Creation

Vice ordförande 
Malin Berg Skärbäck, Chameleon Communications

Ledamöter
Linus Wiebe, Lunds Universitet
Malin Nordgren, Axxis Communications
Andrée Briland, Sparbanken Skåne

Venture Cup Västs styrelse


Ordförande 

Per Hulthén

Vice ordförande 
Niklas Delersjö, Göteborg & Co

Ledamöter
Johan Brink, Göteborgs universitet
Tomas Faxheden, Chalmers tekniska högskola
Erik Hedlund, McKinsey & Company

Suppleanter
Christoffer Nilsson, McKinsey & Company
Sara Dahlberg, Göteborgs universitet
Kristina Henricson Briggs, Chalmers tekniska högskola

Venture Cup Östs styrelse


Ordförande 

Kjell Hasslert, entreprenör och styrelseledamot

Ledamöter
Alessandro Mattozzi, McKinsey Company
Hanna Jansson, UBE Karolinska institutet
Lisa Ericsson, KTH Innovation
Anna Jansson,  InnovationskontorEtt, LiU
Mona Wilcke, Stockholms universitet
Anna Klingspor, entreprenör