Nätverk

Sedan starten 1998 har tusentals människor från näringslivet engagerat sig ideellt i Venture Cup för att hjälpa entreprenörer med sina företagssatsningar.  Erfarna entreprenörer, investerare, branschexperter, konsulter och akademiker finns alla i vårt nätverk av feedbackskrivare, handledare, jury och föreläsare. Utan det ideella engagemanget skulle vi på Venture Cup inte kunna bedriva vår verksamhet.

Feedbackskrivare
Alla som lämnar in till tävlingen får feedback på sin affärsidé av vårt professionella nätverk. Affärsidéerna matchas ihop med våra kompetenta feedbackskrivare för att entreprenören skall få värdefull och givande feedback som bidrar till affärsutveckling.
Vill du bli feedbackskrivare? Kontakta tävlingsansvarig i din region för mer information här.

Handledare
Tävlingsdeltagare har möjlighet att söka hjälp för specifika frågor som de vill utveckla med sin affärsidé. Våra kompetenta handledare har specialistkunskap i specifika frågor och matchas ihop efter entreprenörens behov.
Vill du bli handledare? Kontakta tävlingsansvarig i din region för mer information här.

Jury
Juryarbetet är det mest tidsomfattande engagemanget. Juryn har till uppgift att läsa, bedöma och skriva feedback på de främsta bidragen som lämnas in till tävlingen samt avgöra vilka som till slut står som vinnare i Venture Cup.

Föreläsare
Inspirerande föreläsare är uppskattade inslag på Venture Cups utbildningar, evenemang och inspirationsaktiviteter. Bland våra duktiga föreläsare hittar vi både alumner och människor från näringslivet som ideellt delar med sig av sina erfarenheter.

Vill du engagera dig ideellt i Venture Cup?

Venture Cup söker alltid ideellt engagemang från duktiga människor från näringslivet och entreprenörer. Kontakta tävlingsansvarige i din region för mer information och intresseanmälan.

Till Kontakt

Eva Fors, Microsoft Eva Fors Affärs- och marknadsdirektör, Microsoft Jurymedlem, Sverigefinalen ”Som jurymedlem i Venture Cup är det otroligt inspirerande och lärorikt att få möjlighet att coacha fram nya kreativa affärsidéer. Genom att dela med mig av mina erfarenheter och kontakter hoppas jag att kunna ge framtidens innovativa företag en knuff i rätt riktning.” Lena Hammargren, Novellix Lena Hammargren Grundare Novellix Handledare, region Öst "Att vara handledare i Venture Cup är både inspirerande och givande. Som tidigare tävlingsdeltagare hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter av hur det är att befinna sig mitt i uppstarten av ett företag och komma med konkreta råd på vägen. Att bolla idéer och tankar kring deltagarnas affärsidéer ger även mig nya inputs och kreativa lösningar i utvecklingen av mitt eget företag." Jimmy Lundström, RefinedWIki Jimmy Lundström Grundare Refinedwiki Föreläsare, region Syd “Att arbeta ideellt och föreläsa inom Venture Cup är ett sätt att ge tillbaka lite av den kunskap, det kontaktnätverk och målmedvetenhet som gjort att jag själv lyckats som entreprenör. Dessutom är tanken på att få inspirera de entreprenörer som bygger vår framtid både kul och givande.”