Nord

Anders Hjalmarsson
Affärsutvecklare

Umeå Energi

Camilla Sehlin
Affärskonsult

Incita

Desirée Rova
VD & Innovatör

Personalexperten AB & MyNeeds®

Edith M. Sundqvist
International Trade Specialist
Emelie Lundqvist
Marknadschef

Luleå Basket

Elena Peverada
Affärsutvecklare

Coompanion Nord

Ewa Sandeheim
Affärsrådgivare

Åkroken Business Incubator

Helén Fält
Affärscoach

Umeå Biotech Incubator

Herman Stål
Ek. Dr. Lektor

Umeå School of Business and Economics

Jan Abrahamsson
Doktorand/lärare

Umeå school of Business & Economics

Joakim Enerstam
Sr affärsrådgivare

ABI

Johan Vestberg
Affärsrådgivare

Åkroken Business Incubator

Lisa Lundgren
Projektledare/projektkoordinator

Norrbottens Läns Landsting

Marcus Zacco
VD

Egen företagare

Sara Remnerth
Case Manager

Permobil

Mauri Mellenius
Seniorkonsult

Iteva

Mikael Carlsson
Kontorschef

SEB

Mikael Lundberg
Advokat

Kaiding

Pelle Simonson
Affärsrådgivare

Mid Sweden Science Park

Peter Larsson

Luleå Näringsliv AB

Pia Keyser
Affärscoach

Umeå Biotech Incubator AB

Sofia Lampa
VD

Plan Sju Kommunikationsbyrå AB

Stefan Larsson
VD

Infoflex Data AB

Stefan Lööw
Affärsjurist & Innovationsrådgivare

Uminova Holding

Tobias Andersson

Turborilla

Tommy Arngren
Innovation manager & senior researcher

Ericsson

Villy Hansen
Verksamhetsutvecklare

Villaägarnas Riksförbund

Åsa Friberg
Projektledare CONNECTs Investerarnätverk / Tillväxtcoach

CONNECT Norr

Lena Stuns
Kreditanalytiker

Norrlandsfonden

Ingemar Larsson
Kommunikationskonsult

Hugget

Christian Olsson
VD

Sustainalube

Robert Holma
Lead Developer

Screen Interaction

Fredrik Johansson
Design Lead

Screen Interaction