Affärsplanering för tillväxtföretag, Göteborg

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet. Venture Cups roll i kursen är att vi ordnar alla föreläsare, som är experter från näringslivet och ingår i vårt nätverk. Alla våra föreläsningar är också öppna för allmänheten, dvs. du behöver inte vara inskriven på kursen eller ta högskolepoängen för att delta i våra workshops. Du behöver heller inte gå hela kursen utan är välkommen att delta på de workshops som passar just dig.

Kursens utformning

Genom en rad spännande  workshops behandlar vi de viktigaste delarna inom affärsplanering såsom lönsamhet, redovisning, finansiering, försäljning och mycket mer! Kursen går på kvartsfart på kvällstid och bedrivs från september till november samt från januari till maj. På denna kurs kan enbart betyget godkänd erhållas. Kurstillfällena sker främst på tisdagar kl 18-20.

Föreläsare från näringslivet

Alla föreläsningar hålls av experter från näringslivet som erbjuder sin kompetens helt ideellt och utvärderas med imponerande resultat varje år. Du får bl.a. träffa specialister, jurister, entreprenörer och personer med en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet. Varje ämne behandlas av en expert inom just detta område.

Hur söker jag kursen?

Kursen söks via antagning.se och startar igen den 1 september 2015. Sen anmälan går bra. Om du som student från Chalmers vill läsa kursen (TEK050) så kan du kontakta ditt studentcentrum.

Välkommen att utveckla dig och din affärsidé

Frågor?

Simon Arvidsson
simon.arvidsson@venturecup.se
070-661 59 96


Kursmaterial

Här finner du material och information som rör kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag”.

Litteratur

Kurslitteraturen: ”Affärsplanering en handbok för nya tillväxtföretag”
SBN10:    9170920427
ISBN13:   9789170920424

Finns att köpa här

Övrigt kursmaterial

Inför varje kurstillfälle förväntas du att ta del av förberedande material i form av sidanvisningar i kursboken samt digitalt utbildningsmaterial.

Det digitala utbildningsmaterialet består främst av utvalda podcastavsnitt från Venture Cups podcast som är utnämnd till Sveriges största entreprenörspodcast av Entreprenör 24 och berör olika delar av affärsplanering.

Studieanvisning hösten 2015

Här ligger alla tidigare föreläsningar:

Introduktion: Introduktion HT15

Affärsidé, kundnytta &affärsmodell: Venture Cup 8 sept 2015 Affärside Kundnytta och Affärsmodell

Marknadsstrategi: Marknadsstrategi


Workshops

Söker du inspiration eller kunskap inom ett specifikt område för att kunna ta en affärsidé vidare? Då kan Venture Cups spännande workshops vara något för dig! Varje workshop hålls av någon från näringslivet som arbetar inom det område som tillfället berör. Workshoparna är öppna för alla och är helt gratis.

Var
: SEB-salen, Volvosalen och SAL E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Tid: Samtliga föreläsningar är mellan kl. 18-20 (OBS! ingen akademisk kvart)

Du måste inte gå kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag” för att få komma på denna workshop. Däremot måste du gå kursen för att få tillgodoräknat 7.5 hp.

Hitta rätthttp://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/hitta_ratt/

Här finner du vårens workshoptillfällen 

Tryck på varje tillfälle för att läsa mer. 

Tisdag 1 september  Kursintroduktion och idéworkshop 

Tisdag 8 september Affärsidé, kundnytta & affärsmodell

Tisdag 15 september  Marknadföringsstrategi

Tisdag 22 september Försäljning 

Tisdag 29 september  Inspiration och idékollen 

Tisdag 6 oktober  kl. 13.00 Inlämning av inlämningsuppgift 1 affärsidé

Tisdag 6 oktober  Hållbart företagande 

Tisdag 13 oktober  Finansiering

Tisdag 20 oktober  Organisation och entreprenören som ledare

Tisdag 27 oktober Lönsamhetsbedömning och redovisning 

Torsdag 29 oktober Handledningskväll Chalmersvillan

Tisdag 10 november kl. 13.00 Inlämning av inlämningsuppgift 2: affärsplan