Affärsplanering för tillväxtföretag, Göteborg

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet. Venture Cups roll i kursen är att vi ordnar alla föreläsare, som är experter från näringslivet och ingår i vårt nätverk. Alla våra föreläsningar är också öppna för allmänheten, dvs. du behöver inte vara inskriven på kursen eller ta högskolepoängen för att delta i våra workshops. Du behöver heller inte gå hela kursen utan är välkommen att delta på de workshops som passar just dig.

Kursens utformning

Genom en rad spännande  workshops behandlar vi de viktigaste delarna inom affärsplanering såsom lönsamhet, redovisning, finansiering, försäljning och mycket mer! Kursen går på kvartsfart på kvällstid och bedrivs från september till november samt från januari till maj. På denna kurs kan enbart betyget godkänd erhållas.

Föreläsare från näringslivet

Alla föreläsningar hålls av experter från näringslivet som erbjuder sin kompetens helt ideellt och utvärderas med imponerande resultat varje år. Du får bl.a. träffa specialister, jurister, entreprenörer och personer med en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet. Varje ämne behandlas av en expert inom just detta område.

Hur söker jag kursen?

Kursen söks via antagning.se och startar igen våren 2017. Om du som student från Chalmers vill läsa kursen (TEK050) så kan du kontakta ditt studentcentrum.

Välkommen att utveckla dig och din affärsidé

Frågor?

Madelene Näslund
madelene.naslund@venturecup.se
070-661 59 96


Kursmaterial

Här finner du material och information som rör kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag”.

Litteratur

Kurslitteraturen: ”Affärsplanering en handbok för nya tillväxtföretag”
SBN10:    9170920427
ISBN13:   9789170920424

Finns att köpa här

Övrigt kursmaterial

Inför varje kurstillfälle förväntas du att ta del av förberedande material i form av sidanvisningar i kursboken samt digitalt utbildningsmaterial.

Det digitala utbildningsmaterialet består främst av utvalda podcastavsnitt från Venture Cups podcast som är utnämnd till Sveriges största entreprenörspodcast av Entreprenör 24 och berör olika delar av affärsplanering.