Affärsplanering för tillväxtföretag, Göteborg

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet. Venture Cups roll i kursen är att vi ordnar alla föreläsare, som är experter från näringslivet och ingår i vårt nätverk. Alla våra föreläsningar är också öppna för allmänheten, dvs. du behöver inte vara inskriven på kursen eller ta högskolepoängen för att delta i våra workshops. Du behöver heller inte gå hela kursen utan är välkommen att delta på de workshops som passar just dig.

Kursens utformning

Genom en rad spännande  workshops behandlar vi de viktigaste delarna inom affärsplanering såsom lönsamhet, redovisning, finansiering, försäljning och mycket mer! Kursen går på kvartsfart på kvällstid och bedrivs från september till november samt från januari till maj. På denna kurs kan enbart betyget godkänd erhållas. Kurstillfällena sker främst på tisdagar kl 18-20.

Föreläsare från näringslivet

Alla föreläsningar hålls av experter från näringslivet som erbjuder sin kompetens helt ideellt och utvärderas med imponerande resultat varje år. Du får bl.a. träffa specialister, jurister, entreprenörer och personer med en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet. Varje ämne behandlas av en expert inom just detta område.

Hur söker jag kursen?

Kursen söks via antagning.se och startar igen den 27 januari 2015. Sen anmälan går bra. Om du som student från Chalmers vill läsa kursen (TEK050) så kan du kontakta ditt studentcentrum.

Välkommen att utveckla dig och din affärsidé

Frågor?

Jonna Knibestöl
jonna.knibestol@venturecup.se
076-101 59 91


Kursmaterial

Här finner du material och information som rör kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag”.

Litteratur

Kurslitteraturen: ”Affärsplanering en handbok för nya tillväxtföretag”
SBN10:    9170920427
ISBN13:   9789170920424

Finns att köpa här

Inlämningsguider

I våra guider hittar du material som hjälper dig på vägen för att konstruera ett slagkraftigt bidrag för att tävla i Venture Cup. Varje moment (affärsidé, pitch och affärsplan) har en guide med struktur över vad respektive moment kan och bör innehålla.

Övrigt kursmaterial

Inför varje kurstillfälle förväntas du att ta del av förberedande material i form av sidanvisningar i kursboken samt digitalt utbildningsmaterial.

Det digitala utbildningsmaterialet består främst av utvalda podcastavsnitt från Venture Cups podcast som är utnämnd till Sveriges största entreprenörspodcast av Entreprenör 24 och berör olika delar av affärsplanering.

Studieanvisning våren 2015

Presentationsmaterial

Workshop 2: Affärside Kundnytta och Affärsmodell
Workshop 4: Marknadsföringsstrategi
Workshop 5: Hållbart företagande
Workshop 6: Ledningsgrupp, Organisation & Entreprenören som ledare – Marie Gustafsson
Workshop 6: Ledningsgrupp, Organisation & Entreprenören som ledare – Leo de Meere
Workshop 7: Lönsamhetsbedömning & Redovisning
Workshop 8: Finansiering, SEB
Workshop 8: Finansiering, ALMI

Betyg

Betyg Affärsidé  VT15
Betyg Pitch VT15


Workshops

Söker du inspiration eller kunskap inom ett specifikt område för att kunna ta en affärsidé vidare? Då kan Venture Cups spännande workshops vara något för dig! Varje workshop hålls av någon från näringslivet som arbetar inom det område som tillfället berör. Workshoparna är öppna för alla och är helt gratis.

Var
: SEB-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Tid: Samtliga föreläsningar är mellan kl. 18-20 (OBS! ingen akademisk kvart)

Du måste inte gå kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag” för att få komma på denna workshop. Däremot måste du gå kursen för att få tillgodoräknat 7.5 hp.

Hitta rätthttp://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/hitta_ratt/

Här finner du vårens workshoptillfällen 

Tryck på varje tillfälle för att läsa mer. 

Tisdag 27 januari Kursintroduktion

Tisdag 3 februari Idéworkshop

Torsdag 5 februari Affärsidé, kundnytta & affärsmodell

Tisdag 10 februari Försäljning 

Tisdag 24 februari Marknadföringsstrategi

Tisdag 3 mars kl. 13.00 Inlämning av inlämningsuppgift 1 & 2: affärsidé samt pitch

Tisdag 3 mars Hållbart företagande 

Tisdag 10 mars Ledningsgrupp, Organisation & Entreprenören som ledare 

Tisdag 17 mars Lönsamhetsbedömning & Redovisning

Tisdag 24 mars Finansiering

Tisdag 31 mars Handledningskväll

Tisdag 7 april  kl. 13.00 Inlämning av inlämningsuppgift 3: affärsplan